INTERMEDIATE GRAMMAR banner

INTERMEDIATE GRAMMAR

Bạn có phải là người học tiếng Anh ở trình độ trung cấp không? Intermediate Grammar sẽ cung cấp 41 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh phù hợp với giải thích ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.

CỤM DANH TỪ

Học ngay

CỤM ĐỘNG TỪ

Tạm khóa

CỤM TÍNH TỪ

Tạm khóa

CỤM TRẠNG TỪ

Tạm khóa

CỤM GIỚI TỪ

Tạm khóa

ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU CÓ 'TO' VÀ KHÔNG CÓ 'TO'

Tạm khóa

Động từ đi với động từ thêm 'ing' và động từ nguyên mẫu có 'to' (Không có sự khác biệt về nghĩa)

Tạm khóa

Động từ đi với động từ thêm 'ing' và động từ nguyên mẫu có 'to' (có sự khác biệt về nghĩa)

Tạm khóa

PHÂN TỪ

Tạm khóa

CHỦ NGỮ

Tạm khóa

VỊ NGỮ

Tạm khóa

TÂN NGỮ

Tạm khóa

CÁC THÀNH PHỤ KHÁC CỦA CÂU

Tạm khóa

MỆNH ĐỀ

Tạm khóa

MỆNH ĐỀ DANH TỪ

Tạm khóa

MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ

Tạm khóa

MỆNH ĐỀ CHỨA WHEN

Tạm khóa

MỆNH ĐỀ CHỨA WHILE

Tạm khóa

CÂU ĐƠN

Tạm khóa

CÂU GHÉP

Tạm khóa

CÂU PHỨC

Tạm khóa

TỔNG QUAN VỀ CÂU CẢM THÁN

Tạm khóa

CÂU CẢM THÁN VỚI HOW

Tạm khóa

CÂU CẢM THÁN VỚI WHAT

Tạm khóa

CÂU CẢM THÁN VỚI 'SO' VÀ 'SUCH'

Tạm khóa

CÂU MỆNH LỆNH

Tạm khóa

CÂU SAI KHIẾN

Tạm khóa

CÂU HỎI CHỨA TỪ ĐỂ HỎI WH

Tạm khóa

CÂU HỎI YES/NO

Tạm khóa

CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Tạm khóa

CÂU HỎI ĐUÔI

Tạm khóa

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Tạm khóa

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

Tạm khóa

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Tạm khóa

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Tạm khóa

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Tạm khóa

THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Tạm khóa

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

Tạm khóa

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Tạm khóa

TƯƠNG LAI: WILL VÀ SHALL

Tạm khóa

TƯƠNG LAI: BE GOING TO

Tạm khóa

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH

Tạm khóa

THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN

Tạm khóa

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Tạm khóa

VOCA sẽ giúp bạn làm chủ các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong mọi tình huống (học tập, giao tiếp, thi cử), bạn chỉ cần chưa tới 3 tháng để làm chủ toàn bộ 168 chủ điểm ngữ pháp từ cấp cơ bản đến nâng cao. 

Với mục tiêu giúp người học tiếp cận ngữ pháp tiếng Anh một cách khoa học và đầy đủ, đội ngũ nội dung VOCA đã xây dựng nên 3 khóa học ngữ pháp tiếng Anh theo cấp độ: Basic (sơ cấp), Intermediate (trung cấp), Advanced (nâng cao). 3 khóa học tương ứng với 95% kiến thức ngữ pháp tiếng Anh từ dễ tới khó sẽ giúp bạn làm chủ mọi tình huống gặp phải, dù là trong học tập, nghiên cứu, thi cử,.. 

english grammar
Khóa học ngữ pháp tiếng Anh theo cấp độ. Nguồn ảnh: VOCA

Dòng sản phẩm ngữ pháp theo cấp độ của VOCA xây dựng chia làm 3 cấp độ tương ứng như sau: 
- Basic Grammar: Ngữ pháp dành cho những người học ở cấp độ căn bản. 
- Intermediate Grammar: Ngữ pháp dành cho những người học ở cấp độ trung cấp. 
- Advanced Grammar: Ngữ pháp dành cho những người học ở cấp độ nâng cao.


Trong đó, INTERMEDIATE GRAMMAR là khóa học ngữ pháp tiếng Anh dành cho các bạn ở trình độ Trung cấp. Nội dung khóa học Intermediate Grammar bao gồm 41 chủ điểm ngữ pháp được sắp xếp khoa học, và phân bổ trong 3 phần nội dung chính gồm: 
1. Những chủ đề ngữ pháp căn bản: Noun phrase (cụm danh từ), Verb phrase (cụm động từ), Adjective phrase (cụm tính từ), Adverb phrase (cụm trạng từ), phân từ, chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ...  Giúp người học củng cố kiến thức về những thành phần cấu tạo ngôn ngữ căn bản trong tiếng Anh.
2. Những chủ đề ngữ pháp về thì: Present tenses (các thì hiện tại), Past tenses (Các thì quá khứ), Future tenses (Các thì tương lai). Giúp người học củng cố kiến thức về thì trong tiếng Anh.
3. Những chủ đề ngữ pháp về cấu trúc: WH- Question (các câu hỏi với WH-), Short question (câu hỏi ngắn), Yes/No question, câu mệnh lệnh, câu sai khiến,.. Giúp người học củng cố kiến thức về những cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh. 

Intermediate Grammar (khóa học ngữ pháp tiếng Anh trung cấp) sẽ cung cấp những điểm ngữ pháp trọng yếu và hệ thống kiến thức cần thiết; tất cả chủ điểm được trình bày chi tiết, rõ ràng, cụ thể từng vấn đề, giúp bạn làm quen, rèn luyện và giữ phong thái tự tin khi sử dụng tiếng Anh ở mọi tình huống. 

THÔNG TIN THÊM: 

1. Intermediate Grammar dành cho những ai? 
Trả lời: Intermediate Grammar phù hợp cho những bạn học ở trình độ Trung cấp, hoặc những bạn có trình độ tiếng Anh ở cấp độ B1, B2 trở lên dựa theo thang đánh giá trình độ ngoại ngữ Châu Âu. 

2. Phương pháp học ngữ pháp của VOCA là như thế nào? 
Trả lời: VOCA GRAMMAR là hệ thống học ngữ pháp tiếng Anh trực tuyến dựa trên qui trình 2 bước học ngữ pháp cơ bản: Lý thuyết & Thực hành. Trong đó:

- Ở bước học lý thuyết, VOCA sẽ giúp bạn nắm rõ các kiến thức tổng quan như: khái niệm, cấu trúc, cách sử dụng, mẹo trong chủ điểm ngữ pháp. Mỗi ý luôn có thêm các ví dụ tiếng Anh và hình ảnh sinh động giúp bạn dễ ghi nhớ và tiếp thu các kiến thức ngữ pháp vốn dĩ rất khô khan. 

- Ở bước học thưc hành, VOCA sẽ giúp bạn áp dụng các kiến thức đã học ở phần lý thuyết vào các bài tập thực hành cụ thể với hình thức học đa dạng. Mỗi phần học luôn có những giải thích và ví dụ cụ thể nên chúng không chỉ giúp bạn hiểu rõ mà còn hiểu sâu. Cuối phần học bạn sẽ được tham gia vào 1 bài kiểm tra để đánh giá lại mức độ hiểu và khả năng ứng dụng ngữ pháp của bản thân. 

3. Khóa học Intermediate Grammar của VOCA được xây dựng dựa trên giáo trình nào uy tín hay không?
Trả lời: Bộ ngữ pháp Intermediate Grammar (những chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh dành cho cấp độ Trung cấp) được xây dựng bởi đội ngũ phát triển nội dung VOCA, với tư liệu được chọn lọc từ các nguồn giáo trình ngữ pháp uy tín hàng đầu như: Oxfords, Cambridge, Collins...

Thảo luận