GRAMMAR FOR TOEFL TEST banner

GRAMMAR FOR TOEFL TEST

Grammar For TOEFL Test cung cấp cho người học vốn kiến thức ngữ pháp căn bản và trọng tâm để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi TOEFL iBT

ĐỘNG TỪ

Học ngay

ĐỘNG TỪ: CÁC DẠNG CƠ BẢN

Tạm khóa

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Tạm khóa

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

Tạm khóa

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Tạm khóa

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Tạm khóa

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Tạm khóa

THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Tạm khóa

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

Tạm khóa

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Tạm khóa

TƯƠNG LAI: WILL VÀ SHALL

Tạm khóa

TƯƠNG LAI: BE GOING TO

Tạm khóa

THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN

Tạm khóa

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH

Tạm khóa

NHỮNG CẤU TRÚC KHÁC BIỂU THỊ TƯƠNG LAI

Tạm khóa

MẠO TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH (A/AN)

Tạm khóa

MẠO TỪ XÁC ĐỊNH (THE)

Tạm khóa

TỪ ĐỊNH LƯỢNG

Tạm khóa

SỰ HOÀ HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ

Tạm khóa

SO SÁNH BẰNG DỰA TRÊN SỰ GIỐNG NHAU

Tạm khóa

SO SÁNH BẰNG (AS...AS)

Tạm khóa

SO SÁNH HƠN (TÍNH TỪ/ TRẠNG TỪ NGẮN)

Tạm khóa

SO SÁNH HƠN (TÌNH TỪ/ TRẠNG TỪ DÀI)

Tạm khóa

SO SÁNH KÉP

Tạm khóa

SO SÁNH KÉP 2

Tạm khóa

SO SÁNH NHẤT (TÌNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN)

Tạm khóa

SO SÁNH NHẤT ( TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI)

Tạm khóa

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT ( ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI)

Tạm khóa

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0

Tạm khóa

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1

Tạm khóa

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2

Tạm khóa

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

Tạm khóa

CÂU TƯỜNG THUẬT

Tạm khóa

QUY TẮC CHUYỂN ĐỔI CÂU TƯỜNG THUẬT GIÁN TIẾP

Tạm khóa

CÂU TƯỜNG THUẬT GIÁN TIẾP VỚI MỆNH ĐỀ

Tạm khóa

CÂU HỎI TƯỜNG THUẬT

Tạm khóa

ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU CÓ 'TO' VÀ KHÔNG CÓ 'TO'

Tạm khóa

Động từ đi với động từ thêm 'ing' và động từ nguyên mẫu có 'to' (Không có sự khác biệt về nghĩa)

Tạm khóa

Động từ đi với động từ thêm 'ing' và động từ nguyên mẫu có 'to' (có sự khác biệt về nghĩa)

Tạm khóa

ĐẠI TỪ CHỦ NGỮ

Tạm khóa

ĐẠI TỪ SỞ HỮU

Tạm khóa

ĐẠI TỪ PHẢN THÂN

Tạm khóa

THIS, THAT, THESE, THOSE

Tạm khóa

ĐẠI TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH

Tạm khóa

CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG

Tạm khóa

QUY TẮC CHUYỂN CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

Tạm khóa

CÂU BỊ ĐỘNG VỚI ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI, ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU VÀ ĐỘNG TỪ THÊM -ING

Tạm khóa

CÂU BỊ ĐỘNG CHỦ QUAN VÀ CÂU BỊ ĐỘNG KHÁCH QUAN

Tạm khóa

LIÊN TỪ

Tạm khóa

LIÊN TỪ KẾT HỢP

Tạm khóa

LIÊN TỪ TƯƠNG QUAN

Tạm khóa

LIÊN TỪ PHỤ THUỘC

Tạm khóa

ĐẠI TỪ QUAN HỆ

Tạm khóa

TRẠNG TỪ QUAN HỆ

Tạm khóa

GIỚI TỪ TRONG MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

Tạm khóa

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ XÁC ĐỊNH

Tạm khóa

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ KHÔNG XÁC ĐỊNH

Tạm khóa

RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ BẰNG CỤM PHÂN TỪ

Tạm khóa

RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ BẰNG CỤM TÍNH TỪ HOẶC GIỚI TỪ

Tạm khóa

RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ BẰNG MỘT CỤM NGUYÊN MẪU CÓ TO

Tạm khóa

Bạn đang chuẩn bị cho bài thi TOEFL? Bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ thêm để giúp bạn vượt qua bài kiểm tra một cách tự tin? Được xây dựng bởi các giáo viên TOEFL nhiều kinh nghiệm, khóa học GRAMMAR FOR TOEFL iBT TEST của VOCA sẽ giúp bạn chuẩn bị tất cả các kiến thức ngữ pháp mà bạn cần để đạt được số điểm 6.5+

Grammar for TOEFL iBT (63 chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong bài thi TOEFL iBT) là khóa luyện ngữ pháp rất hiệu quả giúp bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi TOEFL sắp tới. Ngữ pháp là 1 trong 4 tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn, trong đó phần thi TOEFL Writing & Speaking đòi hỏi bạn phải vừa phải nắm chắc ngữ pháp, vừa phải có đa dạng vốn từ vựng. Chỉ cần Grammar for TOEFL iBT Test là bạn gần như có thể hoàn thiện ngữ pháp của mình để tự tin chinh phục kỳ thi TOEFL iBT tới. 

Tại sao ư? Khóa học Grammar For TOEFL iBT Test của VOCA xây dựng với 63 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng và thường gặp nhất trong các bài thi TOEFL iBT được sắp xếp khoa học, với cơ cấu bài học được phân bố thành 3 phần:
1. Những chủ đề ngữ pháp căn bản: Giúp người học củng cố kiến thức về những thành phần cấu tạo ngôn ngữ căn bản trong tiếng Anh. Ví dụ như: Loại từ (noun, verb, adjective, adverb, article,..), trật tự của các từ trong câu (sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, chủ ngữ với tính từ, giới từ và danh từ,..), collocations, phrasal verb,.. 
2. Những chủ đề ngữ pháp về thì: Giúp người học củng cố kiến thức về thì trong tiếng Anh. Ví dụ: Thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại hoàn thành, thì tương lai đơn, thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, thì quá khứ hoàn thành,.. 
3. Những chủ đề ngữ pháp về cấu trúc: Giúp người học củng cố kiến thức về những cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh. Ví dụ: Câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3; câu chỉ hành động nguyên nhân kết quả; câu bị động; mệnh đề quan hệ; mệnh đề trạng từ,..

Grammar For TOEFL iBT Test (63 chủ điểm Ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong bài thi TOEFL iBT thật) sẽ cung cấp những điểm ngữ pháp trọng yếu và hệ thống từ vựng cần thiết; tất cả chủ điểm được trình bày chi tiết, rõ ràng, cụ thể từng vấn đề, giúp bạn làm quen, rèn luyện và giữ phong thái tự tin khi thi TOEFL iBT. 

THÔNG TIN THÊM: 

1. Tầm quan trọng của ngữ pháp trong bài thi TOEFL iBT?
Trả lời: Ngữ pháp là yếu tố cơ bản được ví như mạch máu xuyên suốt các kỹ năng ngôn ngữ. Chính vì thế, việc nắm vững các kiến thức ngữ pháp sẽ giúp người học được đánh giá khả năng cao hơn, đặc biệt là trong kỳ thi IELTS khi các kỹ năng về Writing và Speaking đều được chú trọng và đánh giá dựa trên khả năng sử dụng các kiến thức ngữ pháp của thí sinh. Việc sử dụng ngữ pháp sai sẽ khiến bài thi của bạn bị đánh giá thấp, đặc biệt là lỗi đối với các phần kiến thức ngữ pháp căn bản như việc sử dụng collocations,.. 

2. Phương pháp học ngữ pháp của VOCA là như thế nào? 
Trả lời: VOCA giúp bạn học các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh TOEFL một cách thú vị và hiệu quả thông qua  2 bước học ngữ pháp cơ bản: Lý thuyết & Thực hành. Trong đó:

- Bước học lý thuyết, VOCA sẽ giúp bạn nắm rõ các kiến thức tổng quan như: khái niệm, cấu trúc, cách sử dụng, mẹo trong chủ điểm ngữ pháp. Mỗi ý luôn có thêm các ví dụ tiếng Anh và hình ảnh sinh động giúp bạn dễ ghi nhớ và tiếp thu các kiến thức ngữ pháp vốn dĩ rất khô khan. 

- Bước học thưc hành, VOCA sẽ giúp bạn áp dụng các kiến thức đã học ở phần lý thuyết vào các bài tập thực hành cụ thể với hình thức học đa dạng. Mỗi phần học luôn có những giải thích và ví dụ cụ thể nên chúng không chỉ giúp bạn hiểu rõ mà còn hiểu sâu. Cuối phần học bạn sẽ được tham gia vào 1 bài kiểm tra để đánh giá lại mức độ hiểu và khả năng ứng dụng ngữ pháp của bản thân. 

3. Khóa học Grammar For TOEFL iTP Test của VOCA được xây dựng dựa trên giáo trình nào uy tín hay không?
Trả lời: Grammar For TOEFL iBT Test (63 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong bài thi TOEFL) được xây dựng bởi đội ngữ các giáo viên có nhiều kinh nghiệm về dạy TOEFL iBT của VOCA, trong đó dàn ý nội dung các bài học ngữ pháp được tham khảo từ giáo trình Cambridge Grammar for the TOEFL iBT test, đây là giáo trình học ngữ pháp TOEFL iBT uy tín và được nhiều sinh viên lựa chọn. 

Thảo luận