GRAMMAR FOR IELTS TEST banner

GRAMMAR FOR IELTS TEST

Grammar For IELTS Test cung cấp cho người học 96 chủ điểm ngữ pháp IELTS căn bản và trọng tâm nhất để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi IELTS với số điểm tối thiểu 6.5

Bài học 87

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

0/20
THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
Câu đã thuộc: 0/20
Học ngay

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

0/20

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

0/20

THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

0/20

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

0/20

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

0/20

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

0/20

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

0/20

TƯƠNG LAI: WILL VÀ SHALL

0/20

TƯƠNG LAI: BE GOING TO

0/20

NHỮNG CẤU TRÚC KHÁC BIỂU THỊ TƯƠNG LAI

0/20

THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN

0/20

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH

0/20

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

0/20

ĐỘNG TỪ

0/20

NGOẠI ĐỘNG TỪ & NỘI ĐỘNG TỪ

0/20

ĐỘNG TỪ CHỈ HÀNH ĐỘNG VÀ LIÊN ĐỘNG TỪ

0/20

DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC

0/20

DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

0/20

TỪ ĐỊNH LƯỢNG

0/20

MẠO TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH (A/AN)

0/20

MẠO TỪ XÁC ĐỊNH (THE)

0/20

ANOTHER, OTHER, THE OTHER

0/20

THIS, THAT, THESE, THOSE

0/20

TÍNH TỪ SỞ HỮU

0/20

ĐẠI TỪ CHỦ NGỮ

0/20

ĐẠI TỪ TÂN NGỮ

0/20

ĐẠI TỪ SỞ HỮU

0/20

ĐẠI TỪ PHẢN THÂN

0/20

ĐẠI TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH

0/20

TÍNH TỪ

0/20

TRẬT TỰ CỦA TÍNH TỪ

0/20

TRẠNG TỪ

0/20

TRẠNG TỪ CHỈ THỜI GIAN

0/20

TRẠNG TỪ CHỈ NƠI CHỐN

0/20

TRẠNG TỪ THỂ CÁCH, MỨC ĐỘ VÀ SỰ THƯỜNG XUYÊN

0/20

SO SÁNH BẰNG DỰA TRÊN SỰ GIỐNG NHAU

0/20

SO SÁNH BẰNG (AS...AS)

0/20

SO SÁNH HƠN (TÍNH TỪ/ TRẠNG TỪ NGẮN)

0/20

SO SÁNH HƠN (TÌNH TỪ/ TRẠNG TỪ DÀI)

0/20

SO SÁNH KÉP

0/20

SO SÁNH KÉP 2

0/20

SO SÁNH NHẤT (TÌNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN)

0/20

SO SÁNH NHẤT ( TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI)

0/20

CỤM DANH TỪ

0/20

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT ( ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI)

0/20

CÂU TƯỜNG THUẬT

0/20

QUY TẮC CHUYỂN ĐỔI CÂU TƯỜNG THUẬT GIÁN TIẾP

0/20

CÂU TƯỜNG THUẬT GIÁN TIẾP VỚI MỆNH ĐỀ

0/20

CÂU HỎI TƯỜNG THUẬT

0/20

TƯỜNG THUẬT CÂU MỆNH LỆNH VÀ YÊU CẦU

0/20

TƯỜNG THUẬT CÂU ĐỀ NGHỊ VÀ LỜI KHUYÊN

0/20

TƯỜNG THUẬT CÂU CẢM THÁN

0/20

CỤM ĐỘNG TỪ

0/20

Động từ đi với động từ thêm 'ing' và động từ nguyên mẫu có 'to' (Không có sự khác biệt về nghĩa)

0/20

Động từ đi với động từ thêm 'ing' và động từ nguyên mẫu có 'to' (có sự khác biệt về nghĩa)

0/20

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0

0/20

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1

0/20

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2

0/20

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

0/20

CÂU IF TRỘN DẠNG 1

0/20

CÂU IF TRỘN LOẠI 2

0/20

CÂU ĐIỀU KIỆN KẾT HỢP

0/20

CÂU ĐIỀU KIỆN: NHỮNG DẠNG THỨC KHÁC

0/20

CÂU MONG ƯỚC VỚI WOULD

0/20

CÂU MONG ƯỚC VỚI THÌ QUÁ KHỨ

0/20

CÂU MONG ƯỚC VỚI THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

0/20

TIỀN GIẢ ĐỊNH VÀ CÁC CẤU TRÚC KHÁC CỦA WISH

0/20

GIỚI TỪ

0/20

CỤM GIỚI TỪ

0/20

ĐẠI TỪ QUAN HỆ

0/20

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ XÁC ĐỊNH

0/20

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ KHÔNG XÁC ĐỊNH

0/20

RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ BẰNG CỤM PHÂN TỪ

0/20

RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ BẰNG CỤM TÍNH TỪ HOẶC GIỚI TỪ

0/20

RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ BẰNG MỘT CỤM NGUYÊN MẪU CÓ TO

0/20

CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG

0/20

QUY TẮC CHUYỂN CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

0/20

CÂU BỊ ĐỘNG VỚI ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI, ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU VÀ ĐỘNG TỪ THÊM -ING

0/20

CÂU BỊ ĐỘNG VỚI ĐỘNG TỪ CÓ HAI TÂN NGỮ

0/20

CÂU BỊ ĐỘNG CHỦ QUAN VÀ CÂU BỊ ĐỘNG KHÁCH QUAN

0/20

CÂU MỆNH LỆNH DẠNG BỊ ĐỘNG

0/20

CÂU SAI KHIẾN

0/20

LIÊN TỪ

0/20

LIÊN TỪ KẾT HỢP

0/20

LIÊN TỪ TƯƠNG QUAN

0/20

LIÊN TỪ PHỤ THUỘC

0/20

Chi tiết về khóa học

Bạn đang chuẩn bị cho bài thi IELTS? Bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ thêm để giúp bạn vượt qua bài kiểm tra một cách tự tin? Được xây dựng bởi các giáo viên IELTS nhiều kinh nghiệm, khóa học GRAMMAR FOR IELTS TEST của VOCA sẽ giúp bạn chuẩn bị tất cả các kiến thức ngữ pháp mà bạn cần để đạt được số điểm 6.5+

Grammar for IELTS Test (95 chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong bài thi IELTS) là khóa luyện ngữ pháp rất hiệu quả giúp bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Ngữ pháp là 1 trong 4 tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn, trong đó phần thi IELTS Writing & Speaking đòi hỏi bạn phải vừa phải nắm chắc ngữ pháp, vừa phải có đa dạng vốn từ vựng. Chỉ cần Grammar for IELTS Test là bạn gần như có thể hoàn thiện ngữ pháp của mình để tự tin chinh phục kỳ thi IELTS tới. 

Tại sao ư? Khóa học Grammar For IELTS Test của VOCA xây dựng với 95 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng và thường gặp nhất trong các bài thi IELTS được sắp xếp khoa học, với cơ cấu bài học được phân bố thành 3 phần:
1. Những chủ đề ngữ pháp căn bản: Giúp người học củng cố kiến thức về những thành phần cấu tạo ngôn ngữ căn bản trong tiếng Anh. Ví dụ như: Loại từ (noun, verb, adjective, adverb, article,..), trật tự của các từ trong câu (sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, chủ ngữ với tính từ, giới từ và danh từ,..), collocations, phrasal verb,.. 
2. Những chủ đề ngữ pháp về thì: Giúp người học củng cố kiến thức về thì trong tiếng Anh. Ví dụ: Thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại hoàn thành, thì tương lai đơn, thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, thì quá khứ hoàn thành,.. 
3. Những chủ đề ngữ pháp về cấu trúc: Giúp người học củng cố kiến thức về những cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh. Ví dụ: Câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3; câu chỉ hành động nguyên nhân kết quả; câu bị động; mệnh đề quan hệ; mệnh đề trạng từ,..

Grammar For IELTS Test (95 chủ điểm Ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong bài thi IELTS thật) sẽ cung cấp những điểm ngữ pháp trọng yếu và hệ thống từ vựng cần thiết; tất cả chủ điểm được trình bày chi tiết, rõ ràng, cụ thể từng vấn đề, giúp bạn làm quen, rèn luyện và giữ phong thái tự tin khi thi IELTS. 

THÔNG TIN THÊM: 

1. Tầm quan trọng của ngữ pháp trong bài thi IELTS?
Trả lời: Ngữ pháp là yếu tố cơ bản được ví như mạch máu xuyên suốt các kỹ năng ngôn ngữ. Chính vì thế, việc nắm vững các kiến thức ngữ pháp sẽ giúp người học được đánh giá khả năng cao hơn, đặc biệt là trong kỳ thi IELTS khi các kỹ năng về Writing và Speaking đều được chú trọng và đánh giá dựa trên khả năng sử dụng các kiến thức ngữ pháp của thí sinh. Việc sử dụng ngữ pháp sai sẽ khiến bài thi của bạn bị đánh giá thấp, đặc biệt là lỗi đối với các phần kiến thức ngữ pháp căn bản như việc sử dụng collocations,.. 

2. Phương pháp học ngữ pháp của VOCA là như thế nào? 
Trả lời: VOCA giúp bạn học các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh IELTS một cách thú vị và hiệu quả thông qua  2 bước học ngữ pháp cơ bản: Lý thuyết & Thực hành. Trong đó:

- Bước học lý thuyết, VOCA sẽ giúp bạn nắm rõ các kiến thức tổng quan như: khái niệm, cấu trúc, cách sử dụng, mẹo trong chủ điểm ngữ pháp. Mỗi ý luôn có thêm các ví dụ tiếng Anh và hình ảnh sinh động giúp bạn dễ ghi nhớ và tiếp thu các kiến thức ngữ pháp vốn dĩ rất khô khan. 

- Bước học thưc hành, VOCA sẽ giúp bạn áp dụng các kiến thức đã học ở phần lý thuyết vào các bài tập thực hành cụ thể với hình thức học đa dạng. Mỗi phần học luôn có những giải thích và ví dụ cụ thể nên chúng không chỉ giúp bạn hiểu rõ mà còn hiểu sâu. Cuối phần học bạn sẽ được tham gia vào 1 bài kiểm tra để đánh giá lại mức độ hiểu và khả năng ứng dụng ngữ pháp của bản thân. 

3. Khóa học Grammar For IELTS Test của VOCA được xây dựng dựa trên giáo trình nào uy tín hay không?
Trả lời: Grammar For IELTS Test (95 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong bài thi IELTS) được xây dựng bởi đội ngữ các giáo viên có nhiều kinh nghiệm về dạy IELTS của VOCA, trong đó dàn ý nội dung các bài học ngữ pháp được tham khảo từ giáo trình Cambridge Grammar for the IELTS test, đây là giáo trình học ngữ pháp IELTS uy tín và được nhiều sinh viên lựa chọn. 

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học

Hỏi đáp về khóa học:

Thành thạo ngữ pháp tiếng Anh với Grammar VIP

Hơn 20+ khoá học ngữ pháp tiếng Anh cao cấp. Học từ lý thuyết tới thực hành. Chinh phục mọi mục tiêu.