GRAMMAR FOR IELTS TEST banner

GRAMMAR FOR IELTS TEST

Grammar For IELTS Test cung cấp cho người học 96 chủ điểm ngữ pháp IELTS căn bản và trọng tâm nhất để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi IELTS với số điểm tối thiểu 6.5

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Học ngay

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

Học ngay

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Học ngay

THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Học ngay

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

Học ngay

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Học ngay

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

Học ngay

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Học ngay

TƯƠNG LAI: WILL VÀ SHALL

Học ngay

TƯƠNG LAI: BE GOING TO

Học ngay

NHỮNG CẤU TRÚC KHÁC BIỂU THỊ TƯƠNG LAI

Học ngay

THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN

Học ngay

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH

Học ngay

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

Học ngay

ĐỘNG TỪ

Học ngay

NGOẠI ĐỘNG TỪ & NỘI ĐỘNG TỪ

Học ngay

ĐỘNG TỪ CHỈ HÀNH ĐỘNG VÀ LIÊN ĐỘNG TỪ

Học ngay

DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC

Học ngay

DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

Học ngay

TỪ ĐỊNH LƯỢNG

Học ngay

MẠO TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH (A/AN)

Học ngay

MẠO TỪ XÁC ĐỊNH (THE)

Học ngay

ANOTHER, OTHER, THE OTHER

Học ngay

THIS, THAT, THESE, THOSE

Học ngay

TÍNH TỪ SỞ HỮU

Học ngay

ĐẠI TỪ CHỦ NGỮ

Học ngay

ĐẠI TỪ TÂN NGỮ

Học ngay

ĐẠI TỪ SỞ HỮU

Học ngay

ĐẠI TỪ PHẢN THÂN

Học ngay

ĐẠI TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH

Học ngay

TÍNH TỪ

Học ngay

TRẬT TỰ CỦA TÍNH TỪ

Học ngay

TRẠNG TỪ

Học ngay

TRẠNG TỪ CHỈ THỜI GIAN

Học ngay

TRẠNG TỪ CHỈ NƠI CHỐN

Học ngay

TRẠNG TỪ THỂ CÁCH, MỨC ĐỘ VÀ SỰ THƯỜNG XUYÊN

Học ngay

SO SÁNH BẰNG DỰA TRÊN SỰ GIỐNG NHAU

Học ngay

SO SÁNH BẰNG (AS...AS)

Học ngay

SO SÁNH HƠN (TÍNH TỪ/ TRẠNG TỪ NGẮN)

Học ngay

SO SÁNH HƠN (TÌNH TỪ/ TRẠNG TỪ DÀI)

Học ngay

SO SÁNH KÉP

Học ngay

SO SÁNH KÉP 2

Học ngay

SO SÁNH NHẤT (TÌNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN)

Học ngay

SO SÁNH NHẤT ( TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI)

Học ngay

CỤM DANH TỪ

Học ngay

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT ( ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI)

Học ngay

CÂU TƯỜNG THUẬT

Học ngay

QUY TẮC CHUYỂN ĐỔI CÂU TƯỜNG THUẬT GIÁN TIẾP

Học ngay

CÂU TƯỜNG THUẬT GIÁN TIẾP VỚI MỆNH ĐỀ

Học ngay

CÂU HỎI TƯỜNG THUẬT

Học ngay

TƯỜNG THUẬT CÂU MỆNH LỆNH VÀ YÊU CẦU

Học ngay

TƯỜNG THUẬT CÂU ĐỀ NGHỊ VÀ LỜI KHUYÊN

Học ngay

TƯỜNG THUẬT CÂU CẢM THÁN

Học ngay

CỤM ĐỘNG TỪ

Học ngay

Động từ đi với động từ thêm 'ing' và động từ nguyên mẫu có 'to' (Không có sự khác biệt về nghĩa)

Học ngay

Động từ đi với động từ thêm 'ing' và động từ nguyên mẫu có 'to' (có sự khác biệt về nghĩa)

Học ngay

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0

Học ngay

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1

Học ngay

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2

Học ngay

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

Học ngay

CÂU IF TRỘN DẠNG 1

Học ngay

CÂU IF TRỘN LOẠI 2

Học ngay

CÂU ĐIỀU KIỆN KẾT HỢP

Học ngay

CÂU ĐIỀU KIỆN: NHỮNG DẠNG THỨC KHÁC

Học ngay

CÂU MONG ƯỚC VỚI WOULD

Học ngay

CÂU MONG ƯỚC VỚI THÌ QUÁ KHỨ

Học ngay

CÂU MONG ƯỚC VỚI THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

Học ngay

TIỀN GIẢ ĐỊNH VÀ CÁC CẤU TRÚC KHÁC CỦA WISH

Học ngay

GIỚI TỪ

Học ngay

CỤM GIỚI TỪ

Học ngay

ĐẠI TỪ QUAN HỆ

Học ngay

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ XÁC ĐỊNH

Học ngay

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ KHÔNG XÁC ĐỊNH

Học ngay

RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ BẰNG CỤM PHÂN TỪ

Học ngay

RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ BẰNG CỤM TÍNH TỪ HOẶC GIỚI TỪ

Học ngay

RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ BẰNG MỘT CỤM NGUYÊN MẪU CÓ TO

Học ngay

CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG

Học ngay

QUY TẮC CHUYỂN CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

Học ngay

CÂU BỊ ĐỘNG VỚI ĐỘNG TỪ TÌNH THÁI, ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU VÀ ĐỘNG TỪ THÊM -ING

Học ngay

CÂU BỊ ĐỘNG VỚI ĐỘNG TỪ CÓ HAI TÂN NGỮ

Học ngay

CÂU BỊ ĐỘNG CHỦ QUAN VÀ CÂU BỊ ĐỘNG KHÁCH QUAN

Học ngay

CÂU MỆNH LỆNH DẠNG BỊ ĐỘNG

Học ngay

CÂU SAI KHIẾN

Học ngay

LIÊN TỪ

Học ngay

LIÊN TỪ KẾT HỢP

Học ngay

LIÊN TỪ TƯƠNG QUAN

Học ngay

LIÊN TỪ PHỤ THUỘC

Học ngay

Bạn đang chuẩn bị cho bài thi IELTS? Bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ thêm để giúp bạn vượt qua bài kiểm tra một cách tự tin? Được xây dựng bởi các giáo viên IELTS nhiều kinh nghiệm, khóa học GRAMMAR FOR IELTS TEST của VOCA sẽ giúp bạn chuẩn bị tất cả các kiến thức ngữ pháp mà bạn cần để đạt được số điểm 6.5+

Grammar for IELTS Test (95 chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong bài thi IELTS) là khóa luyện ngữ pháp rất hiệu quả giúp bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Ngữ pháp là 1 trong 4 tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn, trong đó phần thi IELTS Writing & Speaking đòi hỏi bạn phải vừa phải nắm chắc ngữ pháp, vừa phải có đa dạng vốn từ vựng. Chỉ cần Grammar for IELTS Test là bạn gần như có thể hoàn thiện ngữ pháp của mình để tự tin chinh phục kỳ thi IELTS tới. 

Tại sao ư? Khóa học Grammar For IELTS Test của VOCA xây dựng với 95 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng và thường gặp nhất trong các bài thi IELTS được sắp xếp khoa học, với cơ cấu bài học được phân bố thành 3 phần:
1. Những chủ đề ngữ pháp căn bản: Giúp người học củng cố kiến thức về những thành phần cấu tạo ngôn ngữ căn bản trong tiếng Anh. Ví dụ như: Loại từ (noun, verb, adjective, adverb, article,..), trật tự của các từ trong câu (sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, chủ ngữ với tính từ, giới từ và danh từ,..), collocations, phrasal verb,.. 
2. Những chủ đề ngữ pháp về thì: Giúp người học củng cố kiến thức về thì trong tiếng Anh. Ví dụ: Thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại hoàn thành, thì tương lai đơn, thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, thì quá khứ hoàn thành,.. 
3. Những chủ đề ngữ pháp về cấu trúc: Giúp người học củng cố kiến thức về những cấu trúc thông dụng trong tiếng Anh. Ví dụ: Câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3; câu chỉ hành động nguyên nhân kết quả; câu bị động; mệnh đề quan hệ; mệnh đề trạng từ,..

Grammar For IELTS Test (95 chủ điểm Ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong bài thi IELTS thật) sẽ cung cấp những điểm ngữ pháp trọng yếu và hệ thống từ vựng cần thiết; tất cả chủ điểm được trình bày chi tiết, rõ ràng, cụ thể từng vấn đề, giúp bạn làm quen, rèn luyện và giữ phong thái tự tin khi thi IELTS. 

THÔNG TIN THÊM: 

1. Tầm quan trọng của ngữ pháp trong bài thi IELTS?
Trả lời: Ngữ pháp là yếu tố cơ bản được ví như mạch máu xuyên suốt các kỹ năng ngôn ngữ. Chính vì thế, việc nắm vững các kiến thức ngữ pháp sẽ giúp người học được đánh giá khả năng cao hơn, đặc biệt là trong kỳ thi IELTS khi các kỹ năng về Writing và Speaking đều được chú trọng và đánh giá dựa trên khả năng sử dụng các kiến thức ngữ pháp của thí sinh. Việc sử dụng ngữ pháp sai sẽ khiến bài thi của bạn bị đánh giá thấp, đặc biệt là lỗi đối với các phần kiến thức ngữ pháp căn bản như việc sử dụng collocations,.. 

2. Phương pháp học ngữ pháp của VOCA là như thế nào? 
Trả lời: VOCA giúp bạn học các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh IELTS một cách thú vị và hiệu quả thông qua  2 bước học ngữ pháp cơ bản: Lý thuyết & Thực hành. Trong đó:

- Bước học lý thuyết, VOCA sẽ giúp bạn nắm rõ các kiến thức tổng quan như: khái niệm, cấu trúc, cách sử dụng, mẹo trong chủ điểm ngữ pháp. Mỗi ý luôn có thêm các ví dụ tiếng Anh và hình ảnh sinh động giúp bạn dễ ghi nhớ và tiếp thu các kiến thức ngữ pháp vốn dĩ rất khô khan. 

- Bước học thưc hành, VOCA sẽ giúp bạn áp dụng các kiến thức đã học ở phần lý thuyết vào các bài tập thực hành cụ thể với hình thức học đa dạng. Mỗi phần học luôn có những giải thích và ví dụ cụ thể nên chúng không chỉ giúp bạn hiểu rõ mà còn hiểu sâu. Cuối phần học bạn sẽ được tham gia vào 1 bài kiểm tra để đánh giá lại mức độ hiểu và khả năng ứng dụng ngữ pháp của bản thân. 

3. Khóa học Grammar For IELTS Test của VOCA được xây dựng dựa trên giáo trình nào uy tín hay không?
Trả lời: Grammar For IELTS Test (95 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong bài thi IELTS) được xây dựng bởi đội ngữ các giáo viên có nhiều kinh nghiệm về dạy IELTS của VOCA, trong đó dàn ý nội dung các bài học ngữ pháp được tham khảo từ giáo trình Cambridge Grammar for the IELTS test, đây là giáo trình học ngữ pháp IELTS uy tín và được nhiều sinh viên lựa chọn. 

Thảo luận