GRAMMAR FOR CEFR (C2) banner

GRAMMAR FOR CEFR (C2)

Grammar For CEFR (C2) là khóa học ngữ pháp tiếng Anh trung cấp dành cho những người ở trình độ tiếng Anh trung cấp hoặc có trình độ tương đương với mô tả cấp độ B2 theo tiêu chuẩn ngôn ngữ quốc tế CEFR.

TỔNG QUAN VỀ CÂU CẢM THÁN

Học ngay

CÂU CẢM THÁN VỚI 'SO' VÀ 'SUCH'

Tạm khóa

CÂU CẢM THÁN VỚI HOW

Tạm khóa

CÂU CẢM THÁN VỚI WHAT

Tạm khóa

RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ BẰNG CỤM PHÂN TỪ

Tạm khóa

RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ BẰNG CỤM TÍNH TỪ HOẶC GIỚI TỪ

Tạm khóa

RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ BẰNG MỘT CỤM NGUYÊN MẪU CÓ TO

Tạm khóa

ĐẢO NGỮ VỚI ONLY

Tạm khóa

ĐẢO NGỮ THEO SAU SO, SUCH

Tạm khóa

ĐẢO NGỮ THEO SAU CẤU TRÚC NOT ONLY...BUT ALSO

Tạm khóa

CÂU ĐẢO NGỮ VỚI NOT UNTIL/ TILL

Tạm khóa

CÂU ĐẢO NGỮ VỚI NEITHER, NOR, SO

Tạm khóa

CÂU ĐẢO NGỮ VỚI AS, THAN

Tạm khóa

ĐẢO NGỮ VỚI CÂU ĐIỀU KIỆN

Tạm khóa

CÂU ĐẢO NGỮ VỚI TRẠNG TỪ CHỈ NƠI CHỐN/ PHƯƠNG HƯỚNG

Tạm khóa

VOCA sẽ giúp bạn làm chủ các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong các bài thi kiểm tra ngôn ngữ Châu Âu CEF, bạn chỉ cần chưa tới 3 tháng để làm chủ toàn bộ các kiến thức ngữ pháp từ cấp cơ bản đến nâng cao. 

CEFR (Common Eropean Framework) là thang tiêu chuẩn đánh giá trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn Châu Âu, CEFR phổ biến trên nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Hiện nay, Bộ giáo dục Việt Nam đang sử dụng khung tiêu chuẩn này để đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào và đầu ra của học sinh, sinh viên. 

Nhận biết được tầm quan trọng đó, VOCA đã xây dựng bộ ngữ pháp tiếng Anh 6 cấp độ, tương ứng với 6 level theo mô tả chi tiết của khung tham chiếu CEFR. 

cefr grammar
Khung đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn Châu Âu (CEFR). Nguồn ảnh: VOCA

Dòng sản phẩm ngữ pháp CEFR của VOCA xây dựng chia làm 6 cấp độ tương ứng như sau: 
- Grammar For CEFR (A1-A2): Ngữ pháp dành cho những người học ở cấp độ căn bản. 
- Grammar For CEFR (B1-B2): Ngữ pháp dành cho những người học ở cấp độ trung cấp. 
- Grammar For CEFR (C1-C2): Ngữ pháp dành cho những người học ở cấp độ nâng cao.


Khóa học ngữ pháp GRAMMAR FOR CEFR (C2) được gọi là trình độ ngoại ngữ chuyên nghiệp, do VOCA biên soạn dành cho những bạn ở trình độ cao cấp trở lên và đã nắm được gần như toàn bộ những kiến thức về những chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh. Những đối tượng của GRAMMAR FOR CEFR (C2) là học viên đã có nền kiến thức tương đối vững chắc về tiếng Anh, nắm và sử dụng thành thạo tất cả các đơn vị cấu tạo từ, câu hay đoạn văn, sử dụng thành thạo tất cả các đơn vị liên kết trong tiếng Anh, nắm vững tất cả các thì trong tiếng Anh và áp dụng thành thạo trong văn viết hay văn nói, hiểu được ý chính và hàm ý của những văn bản về những đề tài khác nhau, thậm chí là những đề tài với chủ đề trừu tượng.

Trong khóa học tiếp theo này: GRAMMAR FOR CEFR (C2), VOCA cung cấp cho bạn 15 cấu trúc tiếng Anh trên cao cấp còn lại trong kho tàng những chủ điểm ngữ pháp của tiếng Anh, giúp bạn củng cố thêm những phương thức sử dụng những cấu trúc tiếng Anh trên trong câu phức hay để thể hiện một hàm ý nhất định trong văn bản của mình.

Cấu trúc nội dung khóa học gồm15 cấu trúc cấu tạo đặc biệt của câu, đặc biệt là câu phức, giúp người học diễn đạt rõ hơn ý nghĩa cần trình bày cũng như những hàm ý muốn diễn tả:

Reduce Relative Clause To A Participle (Rút Gọn Mệnh Đề Quan Hệ Bằng Cụm Phân Từ),
- Reduce Relative Clause To An Adjective Phrase Or Preposition Phrase (Rút Gọn Mệnh Đề Quan Hệ Bằng Cụm Tính Từ Hoặc Giới Từ),
- Reduce Relative Clause To An Infinitive Phrase (Rút Gọn Mệnh Đề Quan Hệ Bằng Một Cụm Nguyên Mẫu Có To),
- Inversion With Only (Đảo Ngữ Với Only),
- Inversion After So, Such (Đảo Ngữ Theo Sau So, Such),
- Inversion After Not Only…But Also (Đảo Ngữ Theo Sau Cấu Trúc Not Only...But Also),
- Inversion With Not Until/Till (Câu Đảo Ngữ Với Not Until/ Till),
- Inversion With Neither, Nor, So (Câu Đảo Ngữ Với Neither, Nor, So),
- Inversion With As, Than (Câu Đảo Ngữ Với As, Than),
- Inverted Conditional Forms (Đảo Ngữ Với Câu Điều Kiện),
- Inversion After Adverb Of Place/ Direction (Câu Đảo Ngữ Với Trạng Từ Chỉ Nơi Chốn/ Phương Hướng),
- Overview Of Exclamatory Sentences (Tổng Quan Về Câu Cảm Thán),
- Exclamatory Sentence With 'So' And 'Such' (Câu Cảm Thán Với 'So' Và 'Such'),
- Exclamatory Sentence Beginning With 'How' (Câu Cảm Thán Với How),
- Exclamatory Sentence Beginning With 'What' (Câu Cảm Thán Với What). 

Sau khi hoàn thành khóa học GRAMMAR FOR CEFR (C2) này, bạn có thể hình thành khả năng đọc hiểu hầu như bất kỳ điều gì bạn nghe hay đọc được, đọc hiểu được những văn bản có đề tài trừu tượng và có cấu trúc cực kỳ phức tạp, có năng lực sử dụng ngôn ngữ như người bản xứ.

Thảo luận