GRAMMAR FOR CEFR (B2) banner

GRAMMAR FOR CEFR (B2)

Grammar For CEFR (B2) là khóa học ngữ pháp tiếng Anh trung cấp dành cho những người đã có căn bản hoặc có trình độ tương đương với mô tả cấp độ B2 theo tiêu chuẩn ngôn ngữ quốc tế CEFR.

Chủ đề 34

CONJUNCTION OF ADDITION

Học ngay

CONJUNCTION OF CAUSE, REASON, RESULT

Học ngay

CONJUNCTION OF PURPOSE

Học ngay

CONJUNCTION OF CONTRAST

Học ngay

CONJUNCTION OF TIME

Học ngay

MIXED CONDITIONAL SENTENCE TYPE 1

Học ngay

MIXED CONDITIONAL SENTENCE TYPE 2

Học ngay

THE MIXED CONDITIONAL

Học ngay

CONDITIONAL: OTHER EXPRESSIONS

Học ngay

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Học ngay

INDEPENDENT CLAUSES

Học ngay

DEPENDENT CLAUSES

Học ngay

VERB WITH TWO OBJECTS IN PASSIVE

Học ngay

PASSIVE INFINITIVE

Học ngay

PASSIVE WITH VERB OF PERCEPTION

Học ngay

PASSIVE -ING FORM

Học ngay

VERB + INFINITIVE/ GERUND + OBJECT PASSIVE

Học ngay

PASSIVE WITH OBJECT COMPLEMENT

Học ngay

PERSONAL PASSIVE AND IMPERSONAL PASSIVE

Học ngay

IMPERATIVE PASSIVE SENTENCES

Học ngay

PASSIVE WITH MODAL VERBS, INFINITIVES AND V-ING

Học ngay

PAST PERFECT CONTINUOUS

Học ngay

CLAUSE

Học ngay

NOUN CLAUSE

Học ngay

GERUND CLAUSE

Học ngay

ADVERB CLAUSE

Học ngay

FUTURE PERFECT TENSE

Học ngay

REPORTED STATEMENT

Học ngay

REPORTED QUESTION

Học ngay

REPORTED QUESTION-WORD QUESTION

Học ngay

REPORTED REQUEST AND ORDER

Học ngay

REPORTED SUGGESTION AND ADVICE

Học ngay

REPORTED EXCLAMATION

Học ngay

REPORTED YES-NO ANSWERS

Học ngay

Giới thiệu chung

VOCA sẽ giúp bạn làm chủ các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong các bài thi kiểm tra ngôn ngữ Châu Âu CEF, bạn chỉ cần chưa tới 3 tháng để làm chủ toàn bộ các kiến thức ngữ pháp từ cấp cơ bản đến nâng cao. 

CEFR (Common Eropean Framework) là thang tiêu chuẩn đánh giá trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn Châu Âu, CEFR phổ biến trên nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Hiện nay, Bộ giáo dục Việt Nam đang sử dụng khung tiêu chuẩn này để đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào và đầu ra của học sinh, sinh viên. 

Nhận biết được tầm quan trọng đó, VOCA đã xây dựng bộ ngữ pháp tiếng Anh 6 cấp độ, tương ứng với 6 level theo mô tả chi tiết của khung tham chiếu CEFR. 

cefr grammar
Khung đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn Châu Âu (CEFR). Nguồn ảnh: VOCA


Trong khóa học tiếp theo này: GRAMMAR FOR CEFR (B2), VOCA cung cấp cho bạn gần 35 chủ  điểm ngữ pháp, giúp bạn củng cố lại những kiến thức nền cũng như những chủ điểm ngữ pháp mới và bổ sung kiến thức về những thành phần cấu tạo câu (đặc biệt là câu ghép và một số cấu trúc câu phức) cũng như những cấu trúc từ thông dụng đến nâng cao phù hợp với trình độ của bạn, giúp bạn tiếp thu một cách tối đa tất cả những kiến thức ngữ pháp ở cấp độ này.

Cấu trúc nội dung khóa học gồm: 

- 11 bài học về những thành phần đơn và cơ bản cấu tạo nên từ và câu trong tiếng Anh: Conjunction Of Addition (Liên Từ Chỉ Sự Bổ Sung), Conjunction Of Cause, Reason, Result (Liên Từ Chỉ Nguyên Nhân), Lí Do, Kết Quả, Conjunction Of Purpose (Liên Từ Chỉ Mục Đích), Conjunction Of Contrast (Liên Từ Chỉ Sự Đối Lập), Conjunction Of Time (Liên Từ Chỉ Thời Gian), Independent Clauses (Mệnh Đề Độc Lập), Dependent Clauses (Mệnh Đề Phụ Thuộc), Clause (Mệnh Đề), Noun Clause (Mệnh Đề Danh Từ), Gerund Clause (Cụm Danh Động Từ), Adverb Clause (Mệnh Đề Trạng Ngữ).

- Tiếp theo là 3 cấu trúc thì trên sơ cấp: Present Perfect Continuous (Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn), Past Perfect Continuous (Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn), Future Perfect Tense (Thì Tương Lai Hoàn Thành).

- 20 cấu trúc cấu tạo câu, đặc biệt là câu ghép, giúp người học diễn đạt rõ hơn ý nghĩa cần trình bày: Mixed Conditional Sentence Type 1|Câu If Trộn Dạng 1, Mixed Conditional Sentence Type 2 (Câu If Trộn Loại 2), The Mixed Conditional (Câu Điều Kiện Kết Hơp), Conditional: Other Expressions (Câu Điều Kiện: Những Dạng Thức Khác), Verb With Two Objects In Passive (Câu Bị Động Với Động Từ Có Hai Tân Ngữ), Passive Infinitive (Dạng Bị Động Nguyên Mẫu), Passive With Verb Of Perception (Bị Động Với Động Từ Chỉ Sự Nhận Thức), Passive -Ing Form (Câu Bị Động Với Động Từ Thêm –Ing), Verb + Infinitive/ Gerund + Object Passive (Bị Động Với Cấu Trúc Verb + Infinitive/ Gerund + Object), Passive With Object Complement (Bị Động Với Bổ Ngữ Của Tân Ngữ), Personal Passive And Impersonal Passive (Câu BỊ Động Chủ Quan Và Câu Bị Động Khách Quan), Imperative Passive Sentences (Câu Mệnh Lệnh Dạng Bị Động), Passive With Modal Verbs, Infinitives And V-Ing (Câu Bị Động Với Động Từ Tình Thái, Động Từ Nguyên Mẫu Và Động TỪ Thêm –Ing), V, Reported Question (Câu Hỏi Tường Thuật), Reported Question-Word Question (Tường Thuật Câu Hỏi Với Từ Để Hỏi), Reported Request And Order (Tường Thuật Câu Mệnh Lệnh Và Yêu Cầu), Reported Suggestion And Advice (Tường Thuật Câu Đề Nghị Và Lời Khuyên), Reported Exclamation (Tường Thuật Câu Cảm Thán), Reported Yes-No Answers (Tường Thuật Câu Trả Lời Yes-No).

Sau khi hoàn thành khóa học GRAMMAR FOR CEFR (B2) này, bạn có thể hình thành một câu ghép hay câu phức có độ khó tương đối, có khả năng đọc hiểu cũng như diễn đạt chuẩn và rõ ràng những cấu trúc câu trong một số tình huống nhất định, hình thành khả năng viết và liên kết nhiều câu về những chủ đề đơn giản và quen thuộc. Ngoài ra, người học còn có khả năng hiểu được ý chính của một văn bản có cấu trúc phức tạp về một chủ đề cụ thể hay trừu tượng.

Tuy nhiên, đối với những kiến thức ở trình độ B2, bạn sẽ không thể sử dụng cũng như viết những câu có cấu trúc quá phức tạp, hiểu được những ý nghĩa ẩn dụ hay ý ám chỉ trong một văn bản hay sử dụng nó trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, để có thể hình thành những kỹ năng trên, bạn cần rèn luyện thêm và làm quen với những khóa học ở trình độ cao hơn như C1 hay C2. 

Đối tượng học

Học sinh, sinh viên đang học hoặc chuẩn bị cho các kỳ thi CEFR

Những bạn ở trình độ trung cấp trở lên và đã có những kiến thức cơ bản nhất về những chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh

Những bạn muốn cải thiện kiến thức ngữ pháp tiếng Anh

Nguồn tài liệu

Grammar For CEFR (B2) được xây dựng bởi đội ngũ các chuyên gia sư phạm và ngôn ngữ học thuộc dự án VOCA. 

Lợi ích

- Nắm vững kiến thức và cách vận dụng thực tế 35 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm 
- Cải thiện điểm số và dễ dàng vượt qua các kỳ thi CEFR dành cho cấp độ B2

Chia sẻ của người học

Học thử miễn phí

Bạn được học thử chủ điểm đầu tiên của khoá học này trong 12 tiếng đồng hồ. Hãy nhấn vào nút HỌC THỬ để bắt đầu trải nghiệm bạn nhé!

Hỗ trợ và tư vấn khoá học

Nếu bạn cần thêm thông tin về khoá học trên hãy liên hệ với VOCA theo 2 cách sau:

Chat với VOCA qua Facebook Messenger

Gọi tới số hotline: 082 990 5858

Thảo luận

Học thử Mua VIP

Bạn có thể học thử khóa học miễn phí hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận được nhiều quyền lợi hơn.