GRAMMAR FOR CEFR (A2) banner

GRAMMAR FOR CEFR (A2)

Grammar For CEFR (A2) là khóa học ngữ pháp tiếng Anh căn bản dành cho những người học mới bắt đầu hoặc có trình độ tương đương với mô tả cấp độ A2 theo tiêu chuẩn ngôn ngữ quốc tế CEFR.

DANH TỪ SỐ ÍT VÀ DANH TỪ SỐ NHIỀU CÓ QUY TẮC

Học ngay

DANH TỪ SỐ NHIỀU KHÔNG QUY TẮC

Tạm khóa

THIS, THAT, THESE, THOSE

Tạm khóa

MẠO TỪ XÁC ĐỊNH (THE)

Tạm khóa

ANOTHER, OTHER, THE OTHER

Tạm khóa

CÂU HỎI CHỨA TỪ ĐỂ HỎI WH

Tạm khóa

CÂU TRẢ LỜI NGẮN

Tạm khóa

TÍNH TỪ SỞ HỮU

Tạm khóa

TỪ ĐỊNH LƯỢNG

Tạm khóa

THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Tạm khóa

CÂU MỆNH LỆNH

Tạm khóa

DANH TỪ SỞ HỮU

Tạm khóa

ĐẠI TỪ CHỦ NGỮ

Tạm khóa

ĐẠI TỪ TÂN NGỮ

Tạm khóa

ĐẠI TỪ SỞ HỮU

Tạm khóa

ĐẠI TỪ NGHI VẤN

Tạm khóa

SO SÁNH HƠN (TÍNH TỪ/ TRẠNG TỪ NGẮN)

Tạm khóa

SO SÁNH HƠN (TÌNH TỪ/ TRẠNG TỪ DÀI)

Tạm khóa

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0

Tạm khóa

ĐỘNG TỪ: CÁC DẠNG CƠ BẢN

Tạm khóa

ĐỘNG TỪ CHỈ HÀNH ĐỘNG VÀ LIÊN ĐỘNG TỪ

Tạm khóa

TRỢ ĐỘNG TỪ 'BE', 'DO', 'HAVE'

Tạm khóa

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1

Tạm khóa

TƯƠNG LAI: WILL VÀ SHALL

Tạm khóa

LET’S, WHAT ABOUT, HOW ABOUT, SHALL

Tạm khóa

TRẠNG TỪ CHỈ THỜI GIAN

Tạm khóa

TRẠNG TỪ CHỈ NƠI CHỐN

Tạm khóa

GIỚI TỪ CHỈ NƠI CHỐN

Tạm khóa

GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN

Tạm khóa

SO SÁNH NHẤT (TÌNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN)

Tạm khóa

SO SÁNH NHẤT ( TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI)

Tạm khóa

VOCA sẽ giúp bạn làm chủ các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong các bài thi kiểm tra ngôn ngữ Châu Âu CEF, bạn chỉ cần chưa tới 3 tháng để làm chủ toàn bộ các kiến thức ngữ pháp từ cấp cơ bản đến nâng cao. 

CEFR (Common Eropean Framework) là thang tiêu chuẩn đánh giá trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn Châu Âu, CEFR phổ biến trên nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Hiện nay, Bộ giáo dục Việt Nam đang sử dụng khung tiêu chuẩn này để đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào và đầu ra của học sinh, sinh viên. 

Nhận biết được tầm quan trọng đó, VOCA đã xây dựng bộ ngữ pháp tiếng Anh 6 cấp độ, tương ứng với 6 level theo mô tả chi tiết của khung tham chiếu CEFR. 


Khung đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn Châu Âu (CEFR). Nguồn ảnh: VOCA

Dòng sản phẩm ngữ pháp CEFR của VOCA xây dựng chia làm 6 cấp độ tương ứng như sau: 
- Grammar For CEFR (A1-A2): Ngữ pháp dành cho những người học ở cấp độ căn bản. 
- Grammar For CEFR (B1-B2): Ngữ pháp dành cho những người học ở cấp độ trung cấp. 
- Grammar For CEFR (C1-C2): Ngữ pháp dành cho những người học ở cấp độ nâng cao.


Trong khóa học đầu tiên này: GRAMMAR FOR CEFR (A2), VOCA sẽ cung cấp cho bạn học 30 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản với nội dung tập trung vào:

  • 22 chủ điểm về các thành phần cấu tạo ngôn ngữ trong tiếng Anh như: Possesive adjective (Tính từ sở hữu), Compound noun (danh từ ghép ), Verb forms (các dạng động từ cơ bản), adverb of time (trạng từ chỉ thời gian), munti-word verbs (động từ ghép), preposition of time (giới từ chỉ thời gian),..
  • 2 thì tiếng Anh cơ bản: past continuous (quá khứ tiếp diện), thì tương lai (will & shall)
  • 11 cấu trúc tiếng Anh thường gặp: Comparitive (so sánh hơn), Supperlative (so sánh nhất), thehe conditional (câu điều kiện loại 0, 1), WH- question. 

35 chủ điểm ngữ pháp trọng tâm trong khóa học sẽ giúp bạn nhanh chóng cải thiện vốn ngữ pháp của bản thân. Nếu bạn đang học tiếng Anh theo chương trình CEF, hoặc bạn đang muốn tìm kiếm một khóa học ngữ pháp căn bản uy tín và chất lượng thì Grammar For CEFR (A2) chính là chìa khóa mà bạn đang tìm kiếm.

Thảo luận