GRAMMAR FOR CEFR (A2) banner

GRAMMAR FOR CEFR (A2)

Grammar For CEFR (A2) là khóa học ngữ pháp tiếng Anh căn bản dành cho những người học mới bắt đầu hoặc có trình độ tương đương với mô tả cấp độ A2 theo tiêu chuẩn ngôn ngữ quốc tế CEFR.

Bài học 31

DANH TỪ SỐ ÍT VÀ DANH TỪ SỐ NHIỀU CÓ QUY TẮC

0/20
DANH TỪ SỐ ÍT VÀ DANH TỪ SỐ NHIỀU CÓ QUY TẮC
Câu đã thuộc: 0/20
Học ngay

DANH TỪ SỐ NHIỀU KHÔNG QUY TẮC

0/20

THIS, THAT, THESE, THOSE

0/20

MẠO TỪ XÁC ĐỊNH (THE)

0/20

ANOTHER, OTHER, THE OTHER

0/20

CÂU HỎI CHỨA TỪ ĐỂ HỎI WH

0/20

CÂU TRẢ LỜI NGẮN

0/20

TÍNH TỪ SỞ HỮU

0/20

TỪ ĐỊNH LƯỢNG

0/20

THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

0/20

CÂU MỆNH LỆNH

0/20

DANH TỪ SỞ HỮU

0/20

ĐẠI TỪ CHỦ NGỮ

0/20

ĐẠI TỪ TÂN NGỮ

0/20

ĐẠI TỪ SỞ HỮU

0/20

ĐẠI TỪ NGHI VẤN

0/20

SO SÁNH HƠN (TÍNH TỪ/ TRẠNG TỪ NGẮN)

0/20

SO SÁNH HƠN (TÌNH TỪ/ TRẠNG TỪ DÀI)

0/20

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0

0/20

ĐỘNG TỪ: CÁC DẠNG CƠ BẢN

0/20

ĐỘNG TỪ CHỈ HÀNH ĐỘNG VÀ LIÊN ĐỘNG TỪ

0/20

TRỢ ĐỘNG TỪ 'BE', 'DO', 'HAVE'

0/20

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1

0/20

TƯƠNG LAI: WILL VÀ SHALL

0/20

LET’S, WHAT ABOUT, HOW ABOUT, SHALL

0/20

TRẠNG TỪ CHỈ THỜI GIAN

0/20

TRẠNG TỪ CHỈ NƠI CHỐN

0/20

GIỚI TỪ CHỈ NƠI CHỐN

0/20

GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN

0/20

SO SÁNH NHẤT (TÌNH TỪ/TRẠNG TỪ NGẮN)

0/20

SO SÁNH NHẤT ( TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ DÀI)

0/20

Chi tiết về khóa học

VOCA sẽ giúp bạn làm chủ các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong các bài thi kiểm tra ngôn ngữ Châu Âu CEF, bạn chỉ cần chưa tới 3 tháng để làm chủ toàn bộ các kiến thức ngữ pháp từ cấp cơ bản đến nâng cao. 

CEFR (Common Eropean Framework) là thang tiêu chuẩn đánh giá trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn Châu Âu, CEFR phổ biến trên nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Hiện nay, Bộ giáo dục Việt Nam đang sử dụng khung tiêu chuẩn này để đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào và đầu ra của học sinh, sinh viên. 

Nhận biết được tầm quan trọng đó, VOCA đã xây dựng bộ ngữ pháp tiếng Anh 6 cấp độ, tương ứng với 6 level theo mô tả chi tiết của khung tham chiếu CEFR. 


Khung đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn Châu Âu (CEFR). Nguồn ảnh: VOCA

Dòng sản phẩm ngữ pháp CEFR của VOCA xây dựng chia làm 6 cấp độ tương ứng như sau: 
- Grammar For CEFR (A1-A2): Ngữ pháp dành cho những người học ở cấp độ căn bản. 
- Grammar For CEFR (B1-B2): Ngữ pháp dành cho những người học ở cấp độ trung cấp. 
- Grammar For CEFR (C1-C2): Ngữ pháp dành cho những người học ở cấp độ nâng cao.


Trong khóa học đầu tiên này: GRAMMAR FOR CEFR (A2), VOCA sẽ cung cấp cho bạn học 30 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản với nội dung tập trung vào:

  • 22 chủ điểm về các thành phần cấu tạo ngôn ngữ trong tiếng Anh như: Possesive adjective (Tính từ sở hữu), Compound noun (danh từ ghép ), Verb forms (các dạng động từ cơ bản), adverb of time (trạng từ chỉ thời gian), munti-word verbs (động từ ghép), preposition of time (giới từ chỉ thời gian),..
  • 2 thì tiếng Anh cơ bản: past continuous (quá khứ tiếp diện), thì tương lai (will & shall)
  • 11 cấu trúc tiếng Anh thường gặp: Comparitive (so sánh hơn), Supperlative (so sánh nhất), thehe conditional (câu điều kiện loại 0, 1), WH- question. 

35 chủ điểm ngữ pháp trọng tâm trong khóa học sẽ giúp bạn nhanh chóng cải thiện vốn ngữ pháp của bản thân. Nếu bạn đang học tiếng Anh theo chương trình CEF, hoặc bạn đang muốn tìm kiếm một khóa học ngữ pháp căn bản uy tín và chất lượng thì Grammar For CEFR (A2) chính là chìa khóa mà bạn đang tìm kiếm.

Xem thêm nội dung

Đánh giá của bạn học

Hỏi đáp về khóa học:

Thành thạo ngữ pháp tiếng Anh với Grammar VIP

Hơn 20+ khoá học ngữ pháp tiếng Anh cao cấp. Học từ lý thuyết tới thực hành. Chinh phục mọi mục tiêu.