GRAMMAR FOR CEFR (A1) banner

GRAMMAR FOR CEFR (A1)

Grammar For CEFR (A1) là khóa học ngữ pháp tiếng Anh căn bản dành cho những người học mới bắt đầu hoặc có trình độ tương đương với mô tả cấp độ A1 theo tiêu chuẩn ngôn ngữ quốc tế CEFR.

DANH TỪ

Học ngay

ĐỘNG TỪ

Tạm khóa

TÍNH TỪ

Tạm khóa

TRẠNG TỪ

Tạm khóa

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Tạm khóa

CÂU HỎI YES/NO

Tạm khóa

TÍNH TỪ GHÉP

Tạm khóa

TRẬT TỰ CỦA TÍNH TỪ

Tạm khóa

DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC

Tạm khóa

DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

Tạm khóa

SO SÁNH BẰNG DỰA TRÊN SỰ GIỐNG NHAU

Tạm khóa

SO SÁNH BẰNG (AS...AS)

Tạm khóa

NGOẠI ĐỘNG TỪ & NỘI ĐỘNG TỪ

Tạm khóa

SỰ HOÀ HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ

Tạm khóa

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

Tạm khóa

MẠO TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH (A/AN)

Tạm khóa

PHÂN TỪ

Tạm khóa

THÁN TỪ

Tạm khóa

GIỚI TỪ

Tạm khóa

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Tạm khóa

TỪ NHẤN MẠNH: ENOUGH

Tạm khóa

CÂU ĐƠN

Tạm khóa

TƯƠNG LAI: BE GOING TO

Tạm khóa

CHỦ NGỮ

Tạm khóa

VỊ NGỮ

Tạm khóa

TÂN NGỮ

Tạm khóa

CÁC THÀNH PHỤ KHÁC CỦA CÂU

Tạm khóa

VOCA sẽ giúp bạn làm chủ các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong các bài thi kiểm tra ngôn ngữ Châu Âu CEF, bạn chỉ cần chưa tới 3 tháng để làm chủ toàn bộ các kiến thức ngữ pháp từ cấp cơ bản đến nâng cao. 

CEFR (Common Eropean Framework) là thang tiêu chuẩn đánh giá trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn Châu Âu, CEFR phổ biến trên nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Hiện nay, Bộ giáo dục Việt Nam đang sử dụng khung tiêu chuẩn này để đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào và đầu ra của học sinh, sinh viên. 

Nhận biết được tầm quan trọng đó, VOCA đã xây dựng bộ ngữ pháp tiếng Anh 6 cấp độ, tương ứng với 6 level theo mô tả chi tiết của khung tham chiếu CEFR. 


Khung đánh giá trình độ ngoại ngữ theo chuẩn Châu Âu (CEFR). Nguồn ảnh: VOCA

Dòng sản phẩm ngữ pháp CEFR của VOCA xây dựng chia làm 6 cấp độ tương ứng như sau: 
- Grammar For CEFR (A1-A2): Ngữ pháp dành cho những người học ở cấp độ căn bản. 
- Grammar For CEFR (B1-B2): Ngữ pháp dành cho những người học ở cấp độ trung cấp. 
- Grammar For CEFR (C1-C2): Ngữ pháp dành cho những người học ở cấp độ nâng cao.

 

Trong khóa học đầu tiên này: GRAMMAR FOR CEFR (A1), VOCA sẽ cung cấp cho bạn học 30 chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản với nội dung tập trung vào:

  • 22 chủ điểm về các thành phần cấu tạo ngôn ngữ trong tiếng Anh như: Noun (Danh từ), verb (động từ), adjective (tính từ), adverb (trạng từ), article (mạo từ), preposition (giới từ), object (tân ngữ),..
  • 4 thì tiếng Anh cơ bản: present simple (hiện tại đơn), present continuous (hiện tại tiếp diện), Past simple (quá khứ đơn), thì tương lai (future - be going to)
  • 4 cấu trúc tiếng Anh thường gặp: Comparisons of Similarity (so sánh bằng dựa trên sự giống nhau), Comparison As...As, intensifier: Enough (từ nhấn mạnh), Yes/No question. 

30 chủ điểm ngữ pháp trọng tâm trong khóa học sẽ giúp bạn nhanh chóng cải thiện vốn ngữ pháp của bản thân. Nếu bạn đang học tiếng Anh theo chương trình CEF, hoặc bạn đang muốn tìm kiếm một khóa học ngữ pháp căn bản uy tín và chất lượng thì Grammar For CEFR (A1) chính là chìa khóa mà bạn đang tìm kiếm.

Thảo luận